Å gå til psykolog

Du trenger ingen bestemt grunn for å kontakte Trondheim Psykologsenter. Du må heller ikke ha henvisning fra lege, og kan regne med å få time relativt raskt. Du kan bestille en førstetime, og etter den bestemme deg for om dette er noe du vil gå videre med.

Ellers er det flere like gode grunner:
Du kan gå til psykolog fordi:
- du tror det kan være nyttig for deg
- du synes du trenger det
- du trenger å rydde litt opp i ting
- du har ett eller flere problemer som du tror en psykolog kan hjelpe deg med
- du opplever at du sliter i hverdagen din
- du ønsker å lære mer om et selv
- du ønsker å føle deg tryggere på deg selv
- du trenger at noen kan lytte til hva du har å si
- du lurer på hvorfor du oppfører deg som du gjør
- du trenger råd i forhold til en livssituasjon
- du er nysgjerrig på deg selv
- og 100 andre grunner som ikke er tatt med her….

Administrator

Administrator

Trondheim Psykologsenter