Bildemal

Karl Nydal Karl Nydal er utdannet familieterapeut ved NTNU i Trondheim. Hovedfokus: Individualterapi, parterapi, familieterapi, emosjonsfokusert terapi, konflikthåndtering. Erfaring: Lang erfaring fra St. Olav med familiesamtaler, parsamtaler og barnesamtaler. Privat familieterapeut siste 3år.