Næringsliv

– Vi kan tilby individuell rådgivning i forhold til hvordan den enkelte utformer og mestrer rollen sin som medarbeider og / eller leder. Vi bistår også når det gjelder vanskelige samtaler ved bedriften. Når det gjelder lederopplæring henviser vi til Senter for Ledelse.

– Senteret tilbyr avtaler med bedrifter om prioritert tilgang til psykologassistanse for de ansatte. Bedriftene betaler ingenting ved avtaleinngåelse, bare ved bruk av tjenesten.Det kan være en god investering for bedriften å betale en prosentvis andel av et forhåndsavtalt antall timer hos psykolog for ansatte som har behov for det. I forbindelse med opplevde kriser / ulykker kan det være av stor betydning å få tilgang på adekvat hjelp så raskt som mulig.

-Vi kan også tilby spesialtilpassede kurs for den enkelte bedrift. Det vil si at vi i samarbeid med bedriften utformer kurs som dekker de behov som måtte være til stede.