Traumebehandling

TRAUMER
Dersom man har overlevd overveldende erfaringer er målet at du som pasient skal få respekt for kroppens overlevelsesevne og gjenoppdage alle ressursene som du fortsatt har i deg som kan hjelpe deg til å få et meningsfullt og godt liv videre.

Traumer kommer i forskjellige former og kroppen reagerer med ulike overlevelsesresponser som vi ofte benevner som kamp, flukt ,frys eller underkastelse. Disse reaksjonene kan gi symptomer i form av vansker med oppmerksomhet og bevissthet, vansker med regulering av følelser, bekymring, håpløshet, depresjon, mistillit og vansker med interpersonelle relasjoner. Følelser av skyld og skam kan også være sentrale etter traumatiske hendelser.

Noen opplever gjenopplevelse, unngåelse og fysisk overaktivering etter traumatiske hendelser.

TRAUMEBEHANDLING:
Traumebehandling tilpasses pasienten og deles ofte inn i følgende faser:
1. Stabilisering, symptomreduksjon og ferdighetstrening.
2. Behandling av traumatiske minner.
3. Personlig integrering og rehabilitering.

Noen av psykogene våre har tilleggskompetanse på EMDR, og kan tilby dette til de pasientene hvor dette er egnet.

Administrator

Administrator

Trondheim Psykologsenter