Vår familieterapeut

Karl Nydal

Karl Nydal er utdannet familieterapeut ved NTNU i Trondheim.

Hovedfokus: Individualterapi, parterapi, familieterapi, emosjonsfokusert terapi, konflikthåndtering.

Erfaring:  Lang erfaring fra St. Olav med familiesamtaler, parsamtaler og barnesamtaler. Privat familieterapeut siste 3år.