Lege og daglig leder

Christina Jørgensen Solli

Cand. med.
Autorisert allmennlege, psykoterapeut, lege under spesialisering i psykiatri.
Daglig leder Trondheim Psykologsenter.

Hovedfokus: Individualterapi, egenutvikling, relasjonelle utfordringer, depresjoner, traumebehandling (inkl EMDR), helseangst, eksamensangst, spiseforstyrrelser, autismespektertilstander, ledelse.

Erfaring: Psykisk helsevern for voksne i allmenn poliklinikk, akuttpsykiatrisk sengepost, akuttpsykiatri, rus og avhengighetsmedisin, fastlege, skolelege, lege på helsestasjon.