Våre psykologer

Anders Mostad

Cand.psychol. spesialist klinisk voksenpsykologi og klinisk psykologisk habilitering

Hovedfokus :Individualterapi, rusproblematikk, psykologisk smertebehandling, livskriser og selvutvikling.

Erfaring:Psykisk helsevern i spesialisthelsetjenesten for voksne, samt
rusproblematikk. Skolepsykologi, herunder atferdsvansker, lærevansker, synsvansker og hørselsproblematikk. Sakkyndig i rettssystemet.

Anne Høgler

Cand.psychol. spesialist i barne- og ungdomspsykologi. Sertifisert EMDR terapeut

Hovedfokus: Individualterapi barn, ungdom, og voksne. Traumeterapi.

Erfaring: Barne- og ungdomspsykiatrisk poliklinikk og akuttbehandling. Individualterapi for voksne i privatpraksis. Voksenpsykiatrisk døgnavdeling. Rusbehandling døgnavdeling.

Ingunn Stedje

Cand.psychol.Spesialist I klinisk psykologi. Fordypning i psykodynamisk terapi

Hovedfokus: Individualterapi, parterapi og egenutvikling

Erfaring: Erfaring fra poliklinisk behandling av voksne, barn og ungdom. Psykiatrisk døgnavdeling. for voksne, barn og ungdom.

Trude Reinfjell

Cand.psychol. spesialist barne- og ungdomspsykologi. Dr. philos.
Førsteamanuensis ved Psykologisk Institutt

Hovedfokus: Individualterapi, parterapi, egenutvikling. Sorg, livskriser, traumer.

Erfaring: Erfaring fra poliklinisk behandling av voksne, barn og ungdom innenfor det offentlige og Kreftforeningen. Forskning og undervisning.

Tea Agerup

Cand.psychol. spesialist i klinisk voksenpsykologi. Dr. philos. Sertifisert EMDR terapeut

Hovedfokus: Individualterapi, traumebehandling og egenutvikling

Erfaring: Erfaring med poliklinisk behandling av  voksne samt arbeid ved sengepost og rehabilitering av voksne. Poliklinisk behandling av barn og ungdom og pedagogisk psykologisk tjeneste. Mer enn 10 års erfaring EMDR behandling av voksne og barn. Undervisning og forskning ved NTNU

Jon Nordland

Cand.psychol Spesialist i klinisk voksenpsykologi

Hovedfokus: Individualterapi og egneutvikling med kognitiv og metakognitiv tilnærming.

Erfaring: Erfaring fra psykologisk poliklinikk for voksne Krise/ korttidsbehandling. “Raskere tilbake-prosjekt”. Undervisning.

Jan G Arfeldt

Cand.psycol. Videreutdanning innen hypnose, EMDR (traumebehandling) og organisasjonspsykologi

Hovedfokus: Individualterapi. Parterapi. Stressmestring. Mindfulness. Røykavvenning med hypnose. Organisasjonspsykologisk bistand.

Erfaring: Poliklinikk for voksne. Gruppeterapi. Bedriftshelsetjeneste. Konsulentarbeid for offentlig og privat sektor innen bl.a arbeidsmiljø og stressmestring.

Morten Mitsem

Cand.psychol. spesialist i klinisk voksen psykologi. Videreutdanning i psykodynamisk terapi.

Hovedfokus: Individualterapi, livskriser, traumerelaterte problemer, avhengighetsproblematikk.

Erfaring: Poliklinisk behandling voksne og barn. Psykiatrisk døgnavdeling. Bergensklinikkene (rus og pengespillproblematikk).

John Arne Lein

Cand. psychol. Spesialist i klinisk voksenpsykologi

Hovedfokus:Individualterapi, parterapi, selvutvikling, stressmestring

Erfaring: Psykiatrisk poliklinikk og døgnpost for voksne. Psykolog i kommunale
helestjenester. Leder for pedagogisk psykologisk tjeneste og leder for
psykiatrisk poliklinikk. Bedriftshelsetjeneste. Lederutvikling

Tor Hogstad

Cand. psychol. Spesialist i klinisk voksenpsykologi. Sertifisert EMDR terapeut. Videreutdanning innen sensorimotorisk psykoterapi og narrativ eksponeringsterapi.

Hovedfokus: Individualterapi, traumebehandling, livskriser, stressmestring og egenutviking.

Erfaring: Klinisk erfaring fra psykiatriske poliklinikker. Undervisning og veiledning kommunalt og i spesialisthelsetjenesten. Senter for krisepsykologi.

Ingunn Harsvik Ødegaard

Cand. psychol.

Hovedfokus: Individualterapi basert på kognitiv og metakognitiv tilnærming.

Erfaring: Poliklinikk for voksen. Team for angst og OCD-behandling. Barne og familietjenesten.

Martin Lindgren

Cand. psychol.
Spesialist i klinisk arbeidspsykologi. Videreutdanning i klinisk voksenpsykologi.

Hovedfokus: Individualterapi, parterapi. Stressmestring, konflikthåndtering, kroniske smertelidelser, relasjonsproblemer, arbeidslivsrelaterte problemstillinger, traumebehandling, helseangst, egenutvikling.

Erfaring: Psykolog i privat og offentlig næringsliv. Voksenpoliklinikk, klinikk for yrkesmessig rehabilitering, traumepoliklinikk, helsestasjon.

Grete Romundstad

Cand. polit. Cand. psychol
Spesialist i klinisk voksenpsykologi. Videreutdanning i Sensorimotorisk psykoterapi. EMDR

Hovedfokus: Individualterapi, traumebehandling/traumerelaterte lidelser, livskriser, relasjonsutfordringer.

Erfaring: Psykisk helsevern for voksne, poliklinikk og døgn. Spesialpoliklinikk for
traumelidelser, døgnenhet seksuelle overgrep, spesialpoliklinikk for
personlighetsproblematikk.

Randi Einarson

Cand. psychol. Spesialist i klinisk voksenpsykologi. Fordypning i intensiv dynamisk korttidsterapi (ISTDP).

Hovedfokus: Individualterapi, parterapi, relasjonelle utfordringer, egenutvikling, traumeterapi (EMDR)

Erfaring: Poliklinisk behandling voksne og ungdom. Habilitering – utredning av autismespekterlidelser/asperger syndrom. Undervisning og veiledning. Mindfullness.

Ditte Holm Hald

Cand.psychol. aut

Hovedfokus: Individualterapi, arbeidsrelaterte problemstillinger, livskriser, stressmestring, egenutvikling.

Erfaring: Poliklinisk behandling ungdom og voksne. Tverrfaglig spesialisert rusbehandling ungdom og voksne døgnavdeling. Selvhjelpsgrupper.
Skolepsykologi. Undervisning. Utredning av kognitiv fungering.

Marte Rauø Strand

Cand.psychol

Hovedfokus: Individualterapi basert på metakognitiv og kognitiv tilnærming. Selvfølelse. Relasjonsproblematikk. Sosial fobi. Parterapi. Traumebehandling.

Erfaring: Psykisk helsevern for voksne, poliklinikk og traumeavdeling.